ปราโมทย์ แย้มคลี่

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในพื้นที่ดินเค็มชุดดินร้อยเอ็ดที่มีคราบเกลือ 0 6 2556
การศึกษาคุณภาพและระดับของน้ำใต้ดิน อันเนื่องมาจากการปลูกป่ายูคาลิปตัสบนเนิน ที่เป็นแหล่งการแพร่กระจายดินเค็ม 0 6 2538
การใช้น้ำกากส่าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็ม 0 27 2553
การใช้เครื่อง EM 34 ในการกำหนดพื้นที่ปลูกป่าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม 0 10 2536
คู่มือเกษตรกร การจัดการดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 98 2552
ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อผลผลิตอ้อยในดินเค็มภาคกลาง 3 34 2550
ผลของวัสดุปรับปรุงบำรุงดินร่วมกับการปลูกข้าวต่อการเคลื่อนย้ายเกลือในดินระบบระบายน้ำแบบร่องเปิดในพื้นที่ดินเค็มจัด 2 26 2549
พืชทนเค็มและแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในอนาคต 0 10 2538
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย 0 12 2558
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University