ถาวร มีชัย

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ 0 6 2540
การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ทฤษฏีใหม่ 0 22 2541
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน 0 6 2538
การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว 0 19 2543
จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน 0 39 ไม่ระบุ
ศักยภาพการให้ผลผลิตพืชของดินกรดจัดและดินพีทในประเทศไทย: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2538 โครงการวิจัยรหัส พ-ด 4.35 0 32 2538
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน ตอน 2 การปรับปรุงดิน 0 13 2538
ศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสม เพื่อปลูกข้าวในชุดดินระแงะ 0 20 2538
ศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสม เพื่อปลูกข้าวในดินชุด มูโนะ 0 9 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University