สุขจิตต์ มีกังวาล

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาความเหมาะสมของหญ้าประเภทเตี้ยบางชนิดที่ปลูกคลุมดินบนพื้นที่ลาดเทในสวนไม้ผล 0 8 2527
การศึกษาพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนผลไม้ ตอนที่ 1 มะขามหวาน 0 12 2527
การศึกษาพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนผลไม้: มะขามหวาน 0 9 ไม่ระบุ
การเปรียบเทียบพืชคลุมดินบางชนิดที่ปลูกในสวนมะม่วง 0 18 2527
ศึกษาพืชคลุมบางชนิดที่ปลูกในสวนยางพารา 0 9 2527
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโน เพื่อใช้ปลูกคลุมดินบนสองข้างทางหลวง 0 3 2527
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช ตอนที่ 1 หญ้าคา 0 6 2527
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช ตอนที่ 1 หญ้าคา 0 4 2525
ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช: หญ้าคา 0 13 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University