ชนินทร์ ปิ่นทิพย์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
รายงานการสำรวจดิน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง คลองจำไทร ตามพระราชดำริ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 0 4 2526
รายงานการสำรวจดิน โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ ตามพระราชดำริ ศูนย์สาขาที่ 3 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามพระราชดำริ อำเภอตากใบ-อำเภอสุไหงโก-ลค จังหวัดนราธิวาส 0 3 2526
รายงานการสำรวจดินบริเวณบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และบ้านควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามความต้องการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาความเหมาะสมของดินในการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา 0 3 2523
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University