กรรณิสา สฤษฏ์ศิริ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดทำเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อม 0 14 2555
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 0 23 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง 0 34 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อ่างขาง 0 19 2548
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน 0 20 2548
แผนการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลาว ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สรวย ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่าง: เอกสารวิชาการ เลขที่ 02/17/45 0 14 2545
แผนการใช้ที่ดินพื้นที่สูงจังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูงภาคใต้ 0 8 2542
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยมวกเหล็ก: เอกสารวิชาการเลขที่ 02/04/43 0 9 2543
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University