เจตน์ ล่อใจ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย) 0 83 ไม่ระบุ
รายงานการสำรวจดินในโครงการพัฒนาที่ดิน ริมฝั่งโขง ม.ป.ก. ด้วยไฟฟ้า แปลงที่ 1 กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดนครพนม 0 7 2524
รายงานการสำรวจดินโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บริเวณบ้านพระกลางท่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 0 23 ไม่ระบุ
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลางของประเทศไทย: เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 54/03/48 0 26 2548
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย: เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 56/03/48 0 24 2548
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย): รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 0 2 2550
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University