ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 ไพรินทร์ กบีลานนท์ 1 1 ดู
17 ไพรัช พงษ์วิเชียร 15 120 ดู
18 ไพรวัลย์ วัฒนานุกิจ 5 39 ดู
19 ไพรวรรณ เรศานนท์ 1 55 ดู
20 ไพรวรรณ วัฒนานุกิจ 1 35 ดู
21 ไพบูลย์ อรุณ 3 13 ดู
22 ไพบูลย์ ศรีศกุน 10 25 ดู
23 ไพบูลย์ ศรีนิลทา 3 25 ดู
24 ไพบูลย์ ประโมจนีย์ 4 75 ดู
25 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 1 342 ดู
26 ไพฑูรย์ พุทธาศรี 9 51 ดู
27 ไพฑูรย์ คดีธรรม 12 46 ดู
28 ไพจิตร อินทโฉม 8 57 ดู
29 ไพจิตร ชัยสิทธิ์ 1 36 ดู
30 ไตรทศ ขำสุวรรณ 1 277 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University