ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 ทศพล เชี่ยวเชิงงาน 1 96 ดู
17 ทศพล แก้ววิเชียร 19 17 ดู
18 ทศพล แสงวิเชียร 2 24 ดู
19 ทองย้อย บังศรี 1 26 ดู
20 ทองสุข อุพันทา 2 50 ดู
21 ทองสุข เจตนา 1 174 ดู
22 ทองหล่อ หมอยา 11 17 ดู
23 ทองอินทร์ คำมี 1 103 ดู
24 ทองอินทร์ อรรถภาษ 1 65 ดู
25 ทองอ่อน นะเรกุล 8 17 ดู
26 ทองอ่อน นเรกุล 1 26 ดู
27 ทองเดิม อาภาอุทัยพงษ์ 1 109 ดู
28 ทองเติม นวลฉวี 1 12 ดู
29 ทองเติม อาภาอุทัยพงษ์ 5 0 ดู
30 ทะวาย คงสนุ่น 12 0 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University