ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 ดารารัตน์ โอตาก้า 1 1 ดู
17 ดารารัตน์ โฮตาก้า 4 45 ดู
18 ดารุณี แก้ววิเชียร 3 32 ดู
19 ดาวยศ นิลนนท์ 1 0 ดู
20 ดำรง บัวประดับกุล 2 7 ดู
21 ดำรง มุขลาย 1 60 ดู
22 ดิเรก ฉิมชนะ 1 225 ดู
23 ดิเรก เทพาทิพย์ 5 14 ดู
24 ดีแอล แกลลอบ 1 135 ดู
25 เดชา วิเศษสินธุ์ 2 15 ดู
26 เดชา สัมฤทธิ์ 1 9 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University