ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

รายละเอียด

 • กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร

 • [ม.ป.ท.]

 • 37 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • สับปะรด;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;น้ำสับปะรด;น้ำผลไม้;น้ำหวาน;แยม;น้ำส้มสายชู;การทำแห้ง;การถนอมอาหาร;ส่วนผสม;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;พันธุ์;คุณค่าทางโภชนาการ;

 • Pineapples;Processed products;Pineapple juice;Fruit juices;Nectar;Jams;Vinegar;Drying;Preservation;Ingredients;Food processing;Varieties;Nutritive value;

 • สับปะรด;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;น้ำสับปะรด;น้ำหวานจากสับปะรด;เยลลี่สับปะรด;เยลลี่สับปะรดคลุกน้ำตาล;สับปะรดกวน;แยมสับปะรด;ไวน์เนื้อสับปะรด;ไวน์เปลือกสับปะรด;น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด;สับปะรดเชื่อมแห้ง;สับปะรดแช่อิ่ม;สับปะรดแก้ว;สับปะรดอบกรอบ;ทอฟฟี่สับปะรด;ส่วนผสม;กรรมวิธีการผลิต;พันธุ์;ประโยชน์;คุณค่าทางโภชนาการ

 • Pineapple;Pineapple juice

 • TAB000025590602

 • 2011-005-0078

 • [1] สุพรรษา ศรีมณี
  [2] ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
  [3] วิสากรณ์ สุขยานุดิษฐ
  [4] นิธิวดี อรัญอนุรักษ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University