กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม (บาสต้า) ทางเลือกใหม่สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้

รายละเอียด

 • กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม (บาสต้า) ทางเลือกใหม่สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้

 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวนผลไม้

 • 2532

 •   ศิริวัฒน์ ขัตติยะการุณ
    วีรวุฒิ กตัญญูกุล

 • บทความในหนังสือ

 • กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง;สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง

 • ระยอง

 • 134 แผ่น

 • ไทย

 • H60-วัชพืช

 • สวนไม้ผล;กลูโฟซิเนต;สารป้องกันกำจัดวัชพืช;การป้องกันกำจัดวัชพืช;ประสิทธิภาพ;

 • Orchards;Glufosinate;Herbicides;Weed control;Efficiency;

 • สวนผลไม้;กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม;บาสต้า;การใช้สารกำจัดวัชพืช;ประสิทธิภาพ

 • TAB000025503183

 • [1] ศิริวัฒน์ ขัตติยะการุณ (บริษัทเฮิกซ์ไทย จำกัด แผนกเกษตร)
  [2] วีรวุฒิ กตัญญูกุล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University