ผลงานทั้งหมด :

ประเภทเอกสาร

   หนังสือ (29)

  ผลงานล่าสุด

ครัวของโลก

ผู้แต่ง วรเวทย์ ธำรงธัญลักษณ์ , ชวลิต ชูขจร , จารุณี เวียงคำมา , ...

ปีพิมพ์   2547

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง สมคิด แก้วทิพย์ , พันธนันท์ พันธุ , สมาน สุภัควานิยช์ , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University