ประคำดีควาย: พันธุ์ไม้ที่มากคุณประโยชน์

รายละเอียด

 • ประคำดีควาย: พันธุ์ไม้ที่มากคุณประโยชน์

 • 2555

 •   สุวรรณ พันธุ์ศรี

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 ส.ค. 2555

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 533 หน้า 80

 • http://www.matichon.co.th

 • ไทย

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ประคำดีควาย;พืชสมุนไพร;ลักษณะทั่วไป;สรรพคุณทางยา;การรักษาโรค;ส่วนที่ใช้ประโยชน์

 • TAB000125551498

 • [1] สุวรรณ พันธุ์ศรี

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University