ยากันยุง สูตรผสมขี้ควายและสมุนไพร

รายละเอียด

 • ยากันยุง สูตรผสมขี้ควายและสมุนไพร

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ม.ค. 2560

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 หน้า 66

 • ไทย

 • Q70-การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร

 • ยากันยุง;สูตรยากันยุง;ขี้ควาย;สมุนไพร;การผลิต;วัตถุดิบ

 • TAB000125601438

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University