บอระเพ็ดหมักน้ำตาล สูตรเจริญอาหารโค-กระบือ

รายละเอียด

 • บอระเพ็ดหมักน้ำตาล สูตรเจริญอาหารโค-กระบือ

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ธ.ค. 2559

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 155 หน้า 55

 • ไทย

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • L02-อาหารสัตว์

 • โค;กระบือ;บอระเพ็ดหมักน้ำตาล;สูตรเจริญอาหาร;การผลิต;วิธีการใช้

 • TAB000125601423

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University