ต้นนมช้าง กล้วยเปรี้ยวที่ไม่ขม แต่เป็นนมไม่มีน้ำ

รายละเอียด

 • ต้นนมช้าง กล้วยเปรี้ยวที่ไม่ขม แต่เป็นนมไม่มีน้ำ

 • 2559

 •   เมย์วิสาข์, นามแฝง

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 ก.ย. 2559

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 631 หน้า 115

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ต้นนมช้าง;กล้วยหมูสัง;นมควาย;ลักษณะทั่วไป;สรรพคุณทางยา

 • TAB000125600118

 • [1] เมย์วิสาข์, นามแฝง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University