มนต์เพลง...ทุย...ทุย(1)(2)

รายละเอียด

  • มนต์เพลง...ทุย...ทุย(1)(2)

  • หนังสือ รัก-ชื่น-ขื่น-ชัง อุษาคเนย์

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • บทความในหนังสือ

  • 15 หน้า

  • ไทย

  • บ้านควาย;หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย;การท่องเที่ยว;สุพรรณบุรี;ไถนา;คุณค่าทางจิตใจ;กลิ่นโคนสาบควาย;ไถ่ชีวิตควาย;คนกับควาย;เพลงเกี่ยวกับควาย;ควายเทียมเกวียน;ผู้แทนควาย;การเมือง

  • TB000025480030

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University