จริงหรือไม่ ควายไทยไถนาไม่เป็น

รายละเอียด

 • จริงหรือไม่ ควายไทยไถนาไม่เป็น

 • 2553

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่

 • พ.ย. 2553

 • ปีที่ 58 ฉบับที่ 11 หน้า 1-5

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • L01-การผลิตสัตว์

 • C10-การศึกษา

 • กระบือ;ควายไทย;การอนุรักษ์;การไถนา;โรงเรียนกาสรกสิวิทย์;การสอน;หลักสูตร;การดำเนินงาน;เกษตรกร;การฝึกสัตว์

 • TAB000125534043

 • TB000025550024

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University