ทำยาไล่ยุงแบบธรรมชาติ โดยใช้ขี้ควาย

รายละเอียด

 • ทำยาไล่ยุงแบบธรรมชาติ โดยใช้ขี้ควาย

 • 2558

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.ย. 2558

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 140 หน้า 71

 • ไทย

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • ยาไล่ยุงแบบธรรมชาติ;ขี้ควาย;การผลิต;วัสดุ;อุปกรณ์;วิธีการใช้

 • TAB000125582923

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University