เลี้ยงควายให้อ้วน

ข้อมูลผลงาน

 • เลี้ยงควายให้อ้วน

 • 2553

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ม.ค. 2553

 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 หน้า 105-108

 • ไทย

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L72-ศัตรูสัตว์

 • L02-อาหารสัตว์

 • กระบือ;การเลี้ยงสัตว์;พยาธิ;ยาถ่ายพยาธิ;การให้อาหารสัตว์;อาหารสัตว์;ปัจจัยสิ่งแวดล้อม;

 • Water buffaloes;Animal husbandry;Helminths;Anthelmintics;Animal feeding;Feeds;Environmental factors;

 • กระบือ;การเลี้ยง;พยาธิ;ยาถ่ายพยาธิ;การถ่ายพยาธิ;การให้อาหาร;อาหารสัตว์;ปัจจัยสภาพแวดล้อม

 • TAB000125530192

ข้อมูลบรรณานุกรม