โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ำชี พ.ศ. 2546-2548: เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2549

รายละเอียด

 • กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 • ร้อยเอ็ด

 • 48 หน้า

 • M01-การประมง/การเพาะเลี้ยง

 • Channa striata;การประมงด้วยไฟฟ้าช๊อต;อวนติดตา;ปลา;ทรัพยากรธรรมชาติ;แม่น้ำ;ประเทศไทย;

 • Channa striata;Electric fishing;Gillnets;Fishes;Natural resources;Rivers;Thailand;

 • ปลาซิวควาย;ปลาช่อน;ปลาแป้นแก้ว;ประชาคมปลา;การจับปลาด้วยกระแสไฟฟ้า;โครงสร้าง;การแพร่กระจาย;แม่น้ำชี

 • Rasbora dusonensis;Parambassis siamensis;Catfish;Fish community;Electrofishing;Structure;distribution;Chi river

 • TAB000025510954

 • [1] จามิกร พิลาศเอมอร (กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด)
  [2] สมบัติ สิงห์สี (กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ำจืดนครพนม)
  [3] เฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ (กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด)
  [4] มานพ แจ้งกิจ (กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด)

 • [1] Chamikorn Pilasemorn (Department of Fisheries, Bangkok (Thailand). Inland Fisheries Research and Development Bureau. Roi Et Inland Fisheries Research and Development Center)
  [2] Sombut Singsri (Department of Fisheries, Bangkok (Thailand). Inland Fisheries Research and Development Bureau. Nakhonphanom Inland Fisheries Research and Development Center)
  [3] Chalermpol Phetcharat (Department of Fisheries, Bangkok (Thailand). Inland Fisheries Research and Development Bureau. Roi Et Inland Fisheries Research and Development Center)
  [4] Marnop Chaengkij (Department of Fisheries, Bangkok (Thailand). Inland Fisheries Research and Development Bureau. Roi Et Inland Fisheries Research and Development Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University