เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต ตอน วิธีทำน้ำเขียว

รายละเอียด

 • เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต ตอน วิธีทำน้ำเขียว

 • 2541

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • กสิกร

 • มี.ค.-เม.ย. 2541

 • ปีที่ 71 ฉบับที่ 2 หน้า 184-188

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • ปลา;การเพาะเลี้ยง;การทำน้ำเขียว;ปุ๋ยยูเรีย;ขี้ควาย;คุณภาพน้ำ

 • TAB457982

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University