อิทธิพลของการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะเพื่อเร่งการงอกของเมล็ดไม้ป่า 10 ชนิด

รายละเอียด

 • อิทธิพลของการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะเพื่อเร่งการงอกของเมล็ดไม้ป่า 10 ชนิด

 • Effect of different presowing treatments on germination of 10 forest tree seeds

 • รายงานวนวัฒนวิจัย ประจำปี 2542

 • Silvicultural research report 1999

 • 2543

 •   พิศาล วสุวานิช
    จำนงค์ กาญจนบุรางกูร
    ปทุม บุญนะฤธี

 • บทความในหนังสือ

 • กรมป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ ส่วนวนวัฒนวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 226 หน้า

 • ไทย

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • ACACIA;CASSIA;CASSIA FISTULA;CASSIA SIAMEA;DALBERGIA;DALBERGIA COCHINCHINENSIS;DALBERGIA OLIVERI;DELONIX REGIA;SEED;AGING;CUTTING;BOILING;SULPHURIC ACID;GERMINATION;

 • สีเสียดแก่น;ทรงกลด;คูน;ขี้เหล็ก;แสมสาร;ทรงบาดาล;พะยูง;กระพี้เขาควาย;ชิงชัน;หางนกยูงฝรั่ง;เมล็ด;การเร่งการงอก;การตัดเมล็ด;การแช่ในน้ำเดือด;การแช่ในกรดกำมะถัน;การงอก

 • TAB444249

 • [1] พิศาล วสุวานิช (กรมป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ ส่วนวนวัฒนวิจัย)
  [2] จำนงค์ กาญจนบุรางกูร
  [3] ปทุม บุญนะฤธี

 • [1] Pisal Wasuwanich (Royal Forest Dept., Bangkok (Thailand). Forest Research Office. Silviculture Research Div.)
  [2] Chamnong Kanchanaburangura
  [3] Pathum Boonarutee

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University