การศึกษาหน้าควายเป็นไม้ตัดดอกในอนาคต

รายละเอียด

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 172

 • F01-การผลิตพืช

 • ดอกหน้าควาย;ลักษณะประจำพันธุ์;การปลูก;อัตราการแตกหน่อ;ดอก;ผลผลิต

 • TAB310744

 • [1] สุชีพ ชยันตราคม
  [2] จันทร์ฉาย มโนกูลอนันต์
  [3] วันดี ใจนิ่ม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University