เลี้ยงปลาแบบง่ายๆ ใช้หนังวัว หนังควาย และกากถั่วเหลือง

รายละเอียด

 • เลี้ยงปลาแบบง่ายๆ ใช้หนังวัว หนังควาย และกากถั่วเหลือง

 • 2534

 •   มานะ สิงห์วรรณรัตน์

 • บทความในวารสาร

 • ชาวเกษตร

 • เม.ย. 2534

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 119 หน้า 48-50

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ปลา;กากถั่วเหลือง;หนังโค;หนังกระบือ;อาหารปลา;การเตรียมบ่อ;การให้อาหาร;ตลาด;ราคา

 • TAB352512

 • [1] มานะ สิงห์วรรณรัตน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University