พืชสมุนไพรใช้เป็นยา เล่ม 8

รายละเอียด

 • พืชสมุนไพรใช้เป็นยา เล่ม 8

 • ไม่ระบุ

 •   ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 64 หน้า

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • พืชสมุนไพร;กระท้อน;คำแสด;ตะไคร้หอม;ชา;ชะเอม;มะกา;มะกล่ำต้น;มะคำดีควาย;มะหาด;มะเกลือ;มะม่วงหิมพานต์;มะปราง;โมกหลวง;ละหุ่ง;นนทรี;ไทรย้อย;ถั่วเขียว;บวบกลม;ประดู่;บานเย็น;ผักตบชวา;พริกไทย;หนาดใหญ่;เพกา;สารภี;สะแก;สะตอ;สมอพิเภก;เสนียด;หอมแดง;ชื่อทางพฤกษศาสตร์;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;การขยายพันธุ์;ประโยชน์ทางสมุนไพร

 • TAB422675

 • [1] ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University