การจัดการเนื้อสัตว์

รายละเอียด

 • การจัดการเนื้อสัตว์

 • ไม่ระบุ

 •   ชัยณรงค์ คันธพนิต

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล

 • กรุงเทพฯ

 • 125 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • เนื้อสัตว์;สุกร;โค;กระบือ;การฆ่าสัตว์;การแต่งซาก;การเปลี่ยนแปลง;กล้ามเนื้อ;โครงกระดูก

 • TAB271140

 • [1] ชัยณรงค์ คันธพนิต

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University