ควายเหล็ก

รายละเอียด

 • ควายเหล็ก

 • สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์

 • 2551

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-417-914-2

 • กรุงเทพฯ

 • 512 หน้า

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • รถแทรกเตอร์;รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ;เครื่องมือและอุปกรณ์;เครื่องมือเขตกรรม;

 • Tractors;Wheeled tractors;Equipment;Cultivation equipment;

 • ควายเหล็ก;รถไถนาสี่ล้อ;เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร;การพัฒนาเครื่องมือการเกษตร

 • Tractor

 • TAB000025541002

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University