ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ข้อมูลผลงาน

 • ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

 • 2551

 •   ลูกอีสานเลือดร้อย

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • เม.ย. 2551

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 หน้า 130-133

 • ไทย

 • กระบือ;ควาย;โค;ตลาดนัดโค-กระบือ;ตลาดนัด;การค้าขาย;จ.สกลนคร

 • TB000025510030

 • [1] ลูกอีสานเลือดร้อย

ข้อมูลบรรณานุกรม