พิศาล จังศิริพรปกรณ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การประเมินคุณค่าพ่อพันธุ์กระบือปลักของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 16 50 2549
การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ: ผลงานวิชาการเลขที่: 50(2)-0206-209 34 123 ไม่ระบุ
คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 51(2)-0206-163 30 74 ไม่ระบุ
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรมะขามที่มีต่อพยาธิตัวกลมในลูกระบือ 45 119 2549
แนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตกระบือปลักของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี 0 59 ไม่ระบุ
แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-184 34 62 ไม่ระบุ
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University