ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่
1 รายงานความก้าวหน้าของการทดสอบสมรรถภาพกระบือ: โครงการวิจัยรหัส ส-น.1.18 ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2526 3 เม.ย. 2560
2 การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส lo.1.18 ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2526 1 เม.ย. 2560
3 การศึกษาโครงสร้างของเม็ดเลือดขาวในกระบือปลักด้วยกล้องจุลทรรศน์อีเล็คตรอน 1. ลิมโฟไซท์และโมโนไซท์: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2525 โครงการวิจัยที่ ร-ส 8.1.25 30 มี.ค. 2560
4 การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2525 โครงการวิจัยที่ สน. 1.18 30 มี.ค. 2560
5 ผลผลิตของกระบือที่ผสมพันธุ์ในสองฤดูของปี: รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส ส-น 1.18 30 มี.ค. 2560
6 สมุนไพรรักษาอาการปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ 13 มี.ค. 2560
7 น้ำส้มควันไม้ บำรุงสุขภาพโค-กระบือ 13 มี.ค. 2560
8 ปศุสัตว์เดินเครื่อง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวเอามาเลี้ยงโค-กระบือ 13 มี.ค. 2560
9 สมุนไพรบำรุงกำลัง ช่วยให้โค-กระบือ กินอาหารได้ดี 13 มี.ค. 2560
10 สังวาลย์ฟาร์ม ผลักดันควายกว่า 300 ตัว ช่วยเกษตรกรกว่า 200 คน 23 ก.พ. 2560
11 แก้วฟ้า พญาควายเผือกแห่งสอนศิริฟาร์ม 23 ก.พ. 2560
12 ป๋างควายกว่า 240 ตัว แหล่งปั๊มเงินให้ชาวนาอำเภอพาน 21 ก.พ. 2560
13 การจับบังคับสัตว์: สำหรับนายสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ 9 ก.พ. 2560
14 ต้นนมช้าง กล้วยเปรี้ยวที่ไม่ขม แต่เป็นนมไม่มีน้ำ 18 ม.ค. 2560
15 Newly isolation of a novel group of fibrolytic bacterium Prevotella ruminicola from buffalo rumen 28 ต.ค. 2559