ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 2448
2 เลี้ยงควายให้อ้วน 1945
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 1254
4 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 892
5 เลี้ยงควายให้อ้วน 657
6 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 612
7 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 397
8 โรคคอบวมหรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Haemorrhagic Septicemia) 346
9 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 330
10 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 316
11 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 309
12 ตลาดนัดโค-กระบือ ภูดิน ถิ่นไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 286
13 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพหนังวัวควาย 278
14 ตลาดนัดโค-กระบือเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 277
15 เจ้าเบิ้ม ตำนานควายดัง 252
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University