ฐานข้อมูลควาย (Buffalo Database)
ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 เลี้ยงควายให้อ้วน 1245
2 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 699
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 626
4 เลี้ยงควายให้อ้วน 508
5 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 421
6 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 229
7 เจ้าเบิ้ม ตำนานควายดัง 201
8 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 190
9 โรคคอบวมหรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Haemorrhagic Septicemia) 161
10 ตลาดนัดโค-กระบือ ภูดิน ถิ่นไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 158
11 เจ้าแก้วฟ้า ความหวังใหม่ของควายเผือก 148
12 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 139
13 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 135
14 ตลาดนัดโค-กระบือเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 132
15 รายงานสัตว์ป่วย: โรค malignant catarrhal fever ในกระบือปลักในประเทศไทย 129
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University