ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 2095
2 เลี้ยงควายให้อ้วน 1762
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 1071
4 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 728
5 เลี้ยงควายให้อ้วน 637
6 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 446
7 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 386
8 โรคคอบวมหรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Haemorrhagic Septicemia) 334
9 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 288
10 ตลาดนัดโค-กระบือ ภูดิน ถิ่นไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 286
11 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 285
12 ตลาดนัดโค-กระบือเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 277
13 เจ้าเบิ้ม ตำนานควายดัง 248
14 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 247
15 ควายเป็นหมัน (ตอนที่ 3) 244
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University