ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 3327
2 เลี้ยงควายให้อ้วน 2384
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 1675
4 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 1315
5 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 1036
6 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 741
7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพหนังวัวควาย 688
8 เลี้ยงควายให้อ้วน 668
9 การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต 530
10 พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 527
11 การฝึกคนและฝึกควายไถนา 519
12 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 415
13 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 404
14 ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย 396
15 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 374
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University