ระเบียบวิธีวิจัย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ: ใช้สีเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2542

ชื่อหนังสือ หนังสือรวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในระหว่างปี 2540-2542

จำนวนหน้า 868 หน้า

ผู้แต่ง จงกล เจียรสุวรรณ์ , ศิลป์ชัย เพียรชอบ , สุมลยา กาญจนะพังคะ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 26  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

Estimation of birth and weaning weights of the Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2525

ชื่อหนังสือ สูจิบัตร และ เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525

จำนวนหน้า 55 แผ่น

ผู้แต่ง Charan Chantalakhana , Wannaporn Poogkesorn ,

 จำนวนผู้เข้าชม 24  จำนวนการดาวน์โหลด 11

 

การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2523

ชื่อหนังสือ เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523

จำนวนหน้า 78 หน้า

ผู้แต่ง จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ , ปลีโรจน์ ปลื้มสำราญ , พายัพ บุญธรรม ,

 จำนวนผู้เข้าชม 39  จำนวนการดาวน์โหลด 18

แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ