มลภาวะ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ
 

Comparison of carbon emitted factors from Ox and buffalo farms and slaughterhouses in meat production

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร Thai Journal of Agricultural Science (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 97-107

ผู้แต่ง Thanee, N. , Dankittikul, W. , Keeratiurai, P. ,

 จำนวนผู้เข้าชม 25  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 82 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 50-55

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 43  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

ค.ควายไทย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 599 หน้า 45-48

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 13  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 270 หน้า 4-9

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 24  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การวิเคราะห์หาปริมาณของยาฆ่าแมลงชนิด CHLORINATED HYBROCARBON ที่ตกค้างในไขมันของโคและกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2529

ชื่อวารสาร ข่าวสารเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 74-75

ผู้แต่ง รัมภา อินทรักษา , ยรรยง อินทรรักษา ,

 จำนวนผู้เข้าชม 14  จำนวนการดาวน์โหลด 0

แสดงข้อมูล 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ