กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 104 รายการ    
 

ตะกร้อใส่หนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 566 หน้า 122

ผู้แต่ง สัจภูมิ ละออ ,

 

นมควายกับคุณค่าที่ล้นแก้ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 53-54

ผู้แต่ง ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ,

 

น้ำนมกระบือ แต่ประโยชน์ไม่กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร ข่าวสารเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 58 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 41-47

ผู้แต่ง ปิยธิดา งอกงาม , ศศิธร นาคทอง ,

 

ระวังพิษจากไมยราบไร้หนาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 709 หน้า 60-61

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ขี้ควาย: ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 56-59

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว , สมัย ศรีหาญ , สุพจน์ ศรีสร้อย ,

 

ผักหนามบำรุงกำลังโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 159 หน้า 42

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

น้ำนมกระบือ แต่ประโยชน์ไม่กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 156 หน้า 48-53

ผู้แต่ง ปิยธิดา งอกงาม , ศศิธร นาคทอง ,

 

หนังควายเค็ม สูตรโบราณที่บ้านดอนเชียงบาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 564 หน้า 118-119

ผู้แต่ง สุพจน์ สอนสมนึก ,

 

นมกระบือ น้ำนมคุณภาพเพื่อสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร จากแฟ้มงานวิจัย มก.

ชื่อหนังสือ นมกระบือ น้ำนมคุณภาพเพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง ศศิธร นาคทอง , ปิยธิดา งอกงาม ,

 

Thai leather: Quality cattle hides in Thailand

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง Pakapun Skunmun ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 104 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University