กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,836 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 108 รายการ    
 

การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

จำนวนหน้า 1412 หน้า

ผู้แต่ง คุณัชญ์สุภชา กลับคง , ปิ่นมณี ขวัญเมือง , จินตนา บุนนาค ,

 

The role of saponin as feed additive for sustainable poultry production

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Elizabeth Wina , Tiurma Pasaribu , Susana IWR , Budi Tangendjaja ,

 

Process development of cooking wine from whey of buffalo milk

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Mamuad, L.L. , Mamuad, F.V. ,

 

เกษตรต่างแดน เกษตรพอเพียงในอินเดีย (1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 566 หน้า 108-109

ผู้แต่ง ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ,

 

ตะกร้อใส่หนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 566 หน้า 122

ผู้แต่ง สัจภูมิ ละออ ,

 

นมควายกับคุณค่าที่ล้นแก้ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 53-54

ผู้แต่ง ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ,

 

น้ำนมกระบือ แต่ประโยชน์ไม่กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร ข่าวสารเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 58 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 41-47

ผู้แต่ง ปิยธิดา งอกงาม , ศศิธร นาคทอง ,

 

ระวังพิษจากไมยราบไร้หนาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 709 หน้า 60-61

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ขี้ควาย: ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 713 หน้า 56-59

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว , สมัย ศรีหาญ , สุพจน์ ศรีสร้อย ,

 

ผักหนามบำรุงกำลังโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 159 หน้า 42

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 108 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University