กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,031 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   
 

ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

ยากันยุง สูตรผสมขี้ควายและสมุนไพร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 156 หน้า 66

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ยาถ่ายพยาธิจากสมุนไพรพื้นบ้านให้ผลเลิศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 156 หน้า 67

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สมุนไพรบำรุงกำลัง ช่วยให้โค-กระบือ กินอาหารได้ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 151 หน้า 74

ผู้แต่ง โสภาวรรณ เบ็ญระเหม ,

 

น้ำนมกระบือแช่แข็ง ตามเทรน Frozen food

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 27-28

ผู้แต่ง ศศิธร นาคทอง , ปิยธิดา งอกงาม ,

 

บอระเพ็ดหมักน้ำตาล สูตรเจริญอาหารโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 155 หน้า 55

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 148 หน้า 76

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บอระเพ็ดดองเหล้าขาวสูตรยากินหญ้าดีของโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 138 หน้า 45

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ทำยาไล่ยุงแบบธรรมชาติ โดยใช้ขี้ควาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 140 หน้า 71

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

จำนวนหน้า 1412 หน้า

ผู้แต่ง คุณัชญ์สุภชา กลับคง , ปิ่นมณี ขวัญเมือง , จินตนา บุนนาค ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University