ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,836 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 44 รายการ    
 

30 ปีในงานวิชาการและความก้าวหน้าในการจัดการสัตว์ป่าสงวนของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 24-26

ผู้แต่ง นริศ ภูมิภาคพันธ์ ,

 

เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอนที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 271 หน้า 35-39

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ร่วมอนุรักษ์ควายไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 21 ฉบับที่ (No.) 460 หน้า 86

ผู้แต่ง วิชัย จินดาเหม ,

 

ศูนย์เรียนรู้พลังงานสัตว์ทดแทน เชียงใหม่ หนุนชาวนาหันมาใช้ประโยชน์จากควายพื้นเมือง ลดต้นทุนการผลิต-สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 20 ฉบับที่ (No.) 438 หน้า 64, 66

ผู้แต่ง ศ.วิจิตรา, นามแฝง ,

 

โครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทย กลยุทธ์ขับเคลื่อน ค.ควาย เข้านา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 269 หน้า 4-8

ผู้แต่ง ทศพร ศรีศักดิ์ , กิตติ กุบแก้ว ,

 

กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นเมืองตำบลหัวง้ม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 262 หน้า 32-38

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ห้วยตุ้ม หมู่บ้านควายมีเงินเดือน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 384 หน้า 87-90

ผู้แต่ง เกรียงไกร ปัญโญกาศ ,

 

ควายไทยสูญพันธุ์แน่ถ้าไม่รีบแก้ไข

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร ธนาคารสมองของคนไทย แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา เล่มที่ 3 เกษตรเพื่อคนไทย

ชื่อหนังสือ ควายไทยสูญพันธุ์แน่ถ้าไม่รีบแก้ไข

จำนวนหน้า 132 หน้า

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 44 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University