ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 42 รายการ    
 

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ร่วมอนุรักษ์ควายไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 21 ฉบับที่ (No.) 460 หน้า 86

ผู้แต่ง วิชัย จินดาเหม ,

 

ศูนย์เรียนรู้พลังงานสัตว์ทดแทน เชียงใหม่ หนุนชาวนาหันมาใช้ประโยชน์จากควายพื้นเมือง ลดต้นทุนการผลิต-สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 20 ฉบับที่ (No.) 438 หน้า 64, 66

ผู้แต่ง ศ.วิจิตรา, นามแฝง ,

 

โครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทย กลยุทธ์ขับเคลื่อน ค.ควาย เข้านา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 269 หน้า 4-8

ผู้แต่ง ทศพร ศรีศักดิ์ , กิตติ กุบแก้ว ,

 

กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นเมืองตำบลหัวง้ม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 262 หน้า 32-38

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ห้วยตุ้ม หมู่บ้านควายมีเงินเดือน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 384 หน้า 87-90

ผู้แต่ง เกรียงไกร ปัญโญกาศ ,

 

ควายไทยสูญพันธุ์แน่ถ้าไม่รีบแก้ไข

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร ธนาคารสมองของคนไทย แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา เล่มที่ 3 เกษตรเพื่อคนไทย

ชื่อหนังสือ ควายไทยสูญพันธุ์แน่ถ้าไม่รีบแก้ไข

จำนวนหน้า 132 หน้า

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภูมิอากาศต่อการให้ผลผลิตของโคและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภูมิอากาศต่อการให้ผลผลิตของโคและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จำนวนหน้า 466 หน้า

ผู้แต่ง พิพัฒน์ สมภาร , กัญจนะ มากวิจิตร์ , ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , สวัสดิ์ ธรรมบุตร , ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ ,

 

เมื่อควายเป็นพระเอกที่บ้านควายแหล่งสืบสานเรื่องราววิถีชีวิต เมืองสุพรรณ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2547

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 334 หน้า 62-63

ผู้แต่ง เสถียร ท้วมจันทร์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 42 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University