ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ   
 

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตามแนวโครงการพระราชดำริ: วิธีการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 28  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

สมบัติ ทำละเอียด อนุรักษ์ควายไทย ที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 166 หน้า 112-113

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 151  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

บ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับครอบครัวลงทุนน้อยที่ดอนตาล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 518 หน้า 18-19

ผู้แต่ง สมชาย นนทฤทธิ์ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 23  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยควรยึดถือแบบอย่างของชาวอินเดียที่รักษ์โคดุจพระเจ้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 147 หน้า 113-115

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 18  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

หมอเกษตรทองกวาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 516 หน้า 86-87

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 39  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

แผ่นดิน: โลกที่เราอาศัยอยู่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง กิลเบิร์ต, มิเกล แอนเจิล , ปิยตา วนนันทน์, ผู้แปล ,

 จำนวนผู้เข้าชม 19  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

จริงหรือไม่ ควายไทยไถนาไม่เป็น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 58 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 1-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 16  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์โดยการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมแบบไหลใต้ผิวดินแนวดิ่ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อหนังสือ การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6: วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนหน้า 1160 หน้า

ผู้แต่ง จรรยาลักษณ์ บัวผัด , ปัถวี ปิมมา , โสมนัส สมประเสริฐ , สริวัฒน์ บุญชัยศรี , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 22  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

30 ปีในงานวิชาการและความก้าวหน้าในการจัดการสัตว์ป่าสงวนของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 24-26

ผู้แต่ง นริศ ภูมิภาคพันธ์ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 33  จำนวนการดาวน์โหลด 12

 

เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอนที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 271 หน้า 35-39

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 จำนวนผู้เข้าชม 54  จำนวนการดาวน์โหลด 0

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ