เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ
 

Buffaloes VS. Tractors: Comparison of their use in village agriculture of Northern Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อหนังสือ รายงานการสัมมนาเรื่องระบบการปลูกพืช: การสัมมนาครั้งที่ 2

จำนวนหน้า หน้า 437-448

ผู้แต่ง Dennis, John V., Jr. ,

 จำนวนผู้เข้าชม 27  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การศึกษาโรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ให้ได้มาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 123 หน้า 38-41

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 14  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

ควายเหล็ก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อหนังสือ สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์

จำนวนหน้า 512 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 21  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

เครื่องกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2542

ชื่อหนังสือ 20 ปี เกษตรกำแพงแสน

จำนวนหน้า 346 หน้า

ผู้แต่ง ชัยณรงค์ คันธพนิต ,

 จำนวนผู้เข้าชม 25  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

เครื่องมือตอนโค-กระบือ แบบต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2534

ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 95-98

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 14  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การใช้เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2514

ชื่อวารสาร เกษตรสาร

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 193-210

ผู้แต่ง สิทธิพร กฤดากร, ม.จ. ,

 จำนวนผู้เข้าชม 33  จำนวนการดาวน์โหลด 30

 

กระดานเกลี่ยดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2479

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 475-478

ผู้แต่ง ชื่น สิโรรส ,

 จำนวนผู้เข้าชม 13  จำนวนการดาวน์โหลด 0

แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ