สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,836 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,581 รายการ    
 

Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

 

สรุปผลงานวิจัยด้านสัตว์ของสำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การจัดการฟาร์มกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร จุลสารโคกระบือ

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 25-33

ผู้แต่ง อนุรัตน์ ลิ่มสกุล ,

 

การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 1: การสังเกตอาการเป็นสัดของกระบือโดยเจ้าของสัตว์อำเภอสันทราย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 1: การสังเกตอาการเป็นสัดของกระบือโดยเจ้าของสัตว์อำเภอสันทราย

จำนวนหน้า หน้า 11: 1-7

ผู้แต่ง จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ ,

 

กระบือไทยพันธุ์ไม่มีเขา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ กระบือไทยพันธุ์ไม่มีเขา

จำนวนหน้า หน้า 2

ผู้แต่ง นิสิต ตั้งตระการพงษ์ ,

 

รายงานเบื้องต้นการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ รายงานเบื้องต้นการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

จำนวนหน้า หน้า 6

ผู้แต่ง มานิตย์ ชนิตรวงศ์ , บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

ผลการใช้วิตามิน ADE ต่ออัตราการผสมติดในกระบือปลักไปล้างการชักนำให้เกิดการเป็นสัดด้วย PGF2L

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

ชื่อหนังสือ ผลการใช้วิตามิน ADE ต่ออัตราการผสมติดในกระบือปลักไปล้างการชักนำให้เกิดการเป็นสัดด้วย PGF2L

จำนวนหน้า ตอนที่ 5

ผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ส่งประเสริฐ , ทศชัย เวียนสิน , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ,

 

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรีดน้ำเชื้อควายปลักและวัว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรีดน้ำเชื้อควายปลักและวัว

จำนวนหน้า หน้า 5

ผู้แต่ง อรรณพ คุณาวงษ์กฤต , ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ,

 

ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายพันธุ์กระบือโดยเทคนิคการผสมเทียมในหมู่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายพันธุ์กระบือโดยเทคนิคการผสมเทียมในหมู่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

จำนวนหน้า หน้า 4

ผู้แต่ง มณีวรรณ กมลพัฒนะ , อังกร กมลพัฒนะ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,581 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University