การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19 รายการ   
 

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเกิดโรครากปมของพริกไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

ชื่อหนังสือ การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเกิดโรครากปมของพริกไทย

จำนวนหน้า หน้า 201

ผู้แต่ง เชาว์ เชาวนะ , สุพิศ ผลเจริญ , สนอง ผลเจริญ ,

 

วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช

ชื่อหนังสือ วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

จำนวนหน้า 420 หน้า

ผู้แต่ง ปรัชญา เอกฐิน , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , จรรยา มณีโชติ , วิชชุพร รักสำรวจ ,

 

ควายตู้ แมลงศัตรูพริก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 82 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 48-51

ผู้แต่ง ลักขณา ร่มเย็น ,

 

ราบนมูลสัตว์และการเป็นปฏิปักษ์ของรา Sordaria fimicola ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ ราบนมูลสัตว์และการเป็นปฏิปักษ์ของรา Sordaria fimicola ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง อรอุมา เจียมจิตต์ , เลขา มาโนช , นิพนธ์ วิสารทานนท์ , จิระเดช แจ่มสว่าง , สันติ พิกุลกลิ่น ,

 

Fungi associated with forest tree seeds in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

จำนวนหน้า 131 หน้า

ผู้แต่ง กฤษณา พงษ์พานิช ,

 

สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร ไม้ดอกไม้ประดับ

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 39 หน้า 39-40

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ประสิทธิภาพของสารสกัดมะคําดีควาย (Sapindus emarginatus Wall) กับสารไดเอทธิลมาเลท ต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck) และผลกระทบต่อปลานิล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของสารสกัดมะคําดีควาย (Sapindus emarginatus Wall) กับสารไดเอทธิลมาเลท ต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck) และผลกระทบต่อปลานิล

จำนวนหน้า 499 หน้า

ผู้แต่ง ปราสาททอง พรหมเกิด , ชมพูนุท จรรยาเพศ ,

 

ประสิทธิภาพสารสกัดมะคำดีควายต่อเซลล์ และอัตราการตายของหอยเชอรี่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพสารสกัดมะคำดีควายต่อเซลล์ และอัตราการตายของหอยเชอรี่

จำนวนหน้า 614 หน้า

ผู้แต่ง ปราสาททอง พรหมเกิด , ชมพูนุท จรรยาเพศ , เรวดี พรหมเกิด ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University