พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 69 รายการ    
 

พฤกษาต้องพาซ่อนกลิ่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 474 หน้า 102-103

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดโอสถลวงจิต (เห็ดขี้ควาย)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวเพื่อชาวฟาร์มเห็ด

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 1-5

ผู้แต่ง บุญโชค ไทยทัตกุล ,

 

มะงั่ว ผลไม้สมุนไพรโบราณที่น่ารู้จัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 489 หน้า 82-83

ผู้แต่ง ไพบูลย์ แพงเงิน ,

 

รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

จำนวนหน้า 641 หน้า

ผู้แต่ง อรอุมา เพียซ้าย , เลขา มาโนช ,

 

Apoptotic induction activity of Dactyloctenium aegyptium (L.) P.B. and Eleusine indica (L.) Gaerth. extracts on human lung and cervical cancer cell lines

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 273-279

ผู้แต่ง Pintusorn Hansakul , Chatri Ngamkitidechakul , Kornkanok Ingkaninan , Seewaboon Sireeratawong , Watcharin Panunto ,

 

การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี

จำนวนหน้า 699 หน้า

ผู้แต่ง กมลชัย ตรงวานิชนาม , ปารียา อุดมกุศลศรี , สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ , อารินี ชัชวาลชลธีระ , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ ,

 

สมุนไพร สำหรับโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 21 ฉบับที่ (No.) 441 หน้า 108

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เหม้าตาควาย เครื่องชูรสแกงเห็ดถอบ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 20 ฉบับที่ (No.) 417 หน้า 108-109

ผู้แต่ง ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ,

 

ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดจากมูลโค-กระบือ แปรรูปสะดวกใช้กับนาข้าว กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน บ้านโนนอุดม จังหวัดขอนแก่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 42-49

ผู้แต่ง ณัฐภูมิ สุดแก้ว ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 69 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University