พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,836 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 78 รายการ    
 

นมควาย ผลกินได้ รากเป็นสมุนไพร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 568 หน้า 56-57

ผู้แต่ง ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ ,

 

หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร KU Research Weekly

ชื่อหนังสือ หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

ผู้แต่ง สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ ,

 

The interspecific hybrid plants in genus Uvaria of Annonaceae family

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 127 หน้า

ผู้แต่ง Piriyaphattarakit, A. , Taychasinpitrk, T. , Wongchaochant, S. , Chalermglin, P. , Sreewongchai, T. ,

 

ประคำดีควาย: พันธุ์ไม้ที่มากคุณประโยชน์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 533 หน้า 80

ผู้แต่ง สุวรรณ พันธุ์ศรี ,

 

อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

ผู้แต่ง ศรัณย์ จิตรสิงห์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , กนกวรรณ ถนอมจิตร ,

 

พฤกษาต้องพาซ่อนกลิ่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 474 หน้า 102-103

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดโอสถลวงจิต (เห็ดขี้ควาย)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวเพื่อชาวฟาร์มเห็ด

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 1-5

ผู้แต่ง บุญโชค ไทยทัตกุล ,

 

มะงั่ว ผลไม้สมุนไพรโบราณที่น่ารู้จัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 489 หน้า 82-83

ผู้แต่ง ไพบูลย์ แพงเงิน ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 78 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University