พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,031 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 76 รายการ   
 

การศึกษาหน้าควายเป็นไม้ตัดดอกในอนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

ชื่อหนังสือ การศึกษาหน้าควายเป็นไม้ตัดดอกในอนาคต

จำนวนหน้า หน้า 172

ผู้แต่ง สุชีพ ชยันตราคม , จันทร์ฉาย มโนกูลอนันต์ , วันดี ใจนิ่ม ,

 

มะงั่ว ไม่ใช่นางในตำนาน รู้จักมาแต่โบราณ สืบสานในตำรายา แพทย์พระคัมภีร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 694 หน้า 115

ผู้แต่ง เมย์วิสาข์, นามแฝง ,

 

กระเพราควายผักกลิ่นรสร้อนแรงเป็นยาดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 696 หน้า 36

ผู้แต่ง อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช ,

 

ยี่หร่า กะเพราควาย ใบจันทน์ ปริศนาแห่งนามและพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 703 หน้า 118-119

ผู้แต่ง กฤช เหลือลมัย ,

 

ฮ่อสะพายควาย ทั้งหนุ่ม-แก่ แค่ถัง-ปี๊บ เตะลีบหมด พลังลดเติมได้ แม้แต่ควายก็แบกไหว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 707 หน้า 117

ผู้แต่ง เมย์วิสาข์, นามแฝง ,

 

เกษตรกรบ้านกุรุคุ นครพนม ขี้วัว ขี้ควาย มีค่าดั่งทองคำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 646 หน้า 45-47

ผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ ,

 

ไม้ประดับใหม่ ๆ ในวงศ์กระดังงา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 182-186

ผู้แต่ง ปิยะ เฉลิมกลิ่น ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 76 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University