เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 224 รายการ    
 

ป๋างควายกว่า 240 ตัว แหล่งปั๊มเงินให้ชาวนาอำเภอพาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 280 หน้า 106-110

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แก้วฟ้า พญาควายเผือกแห่งสอนศิริฟาร์ม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 281 หน้า 54-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สังวาลย์ฟาร์ม ผลักดันควายกว่า 300 ตัว ช่วยเกษตรกรกว่า 200 คน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 282 หน้า 119-123

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วยการปลดล็อคกับธุรกิจ Startup

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 786 หน้า 50-52

ผู้แต่ง สุปรีณา ศรีใสคำ , ปิตุนาถ หนูเสน , อาจินต์ จงเจริญกมล ,

 

บ้านสวนศรีจันทรา แหล่งเรียนรู้ เพาะเลี้ยงควายเชิงธุรกิจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 283 หน้า 135-139

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เนื้อเถื่อนทะลัก กระทบราคาวัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 154 หน้า 76-82

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หนังดีๆ สีแดงๆ แรงตั้งแต่ต้นปียันปลายปี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 155 หน้า 76-82

ผู้แต่ง กรกฤต ทิพย์ภูริทร ,

 

สำรวจราคาวัว ตลาดนัดฯ บ้านเขว้า ชัยภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 138 หน้า 74-80

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ห้ามเชือดตัวเมีย ทำตลาดวัวซบเซา?

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 139 หน้า 56-62

ผู้แต่ง กรกฤต ทิพย์ภูริกร ,

 

ไปคุยกับพ่อค้าวัวพม่าข้ามแดนในตลาดแม่สอด ตลาดลอดรัฐ ข้ามรัฐ ซ้อนรัฐขนาดใหญ่ ของคนเบี้ยน้อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 139 หน้า 70-75

ผู้แต่ง เก๋ อัจฉริยา, นามแฝง ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 224 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University