เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,836 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 242 รายการ    
 

เล่ส์/บราห์มัน เนื้อแน่นๆ หนังย่นๆ ขายเร็ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 156 หน้า 76-82

ผู้แต่ง กรกฤต ทิพย์ภูริทร ,

 

ควาย: สัตว์มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ควาย: สัตว์มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีไทย

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง สมานชัย สุวรรณอำไพ ,

 

ประวัติประเพณีวิ่งควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ประวัติประเพณีวิ่งควาย

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ บ้านระกา ศรีสะเกษ ใช้กระบือไถนา ลดต้นทุน สืบทอดประเพณีวิถีชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 648 หน้า 76-77

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

คนอุดรธานีรวมกลุ่มเลี้ยงกระบือ เป็นงานสร้างรายได้หลักแสนต่อปีอยู่กับบ้าน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 652 หน้า 86-87

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

เลี้ยงควายให้รวยแบบ เสี่ยเฮง อภิรัตน์ ชินพีระเสถียร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 615 หน้า 68, 70-71

ผู้แต่ง ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ ,

 

ตลาดวัวทัพทัน เศรษฐกิจไม่ค่อยดี วัวราคาลง รอสิ้นเมษากลับมาแน่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 146 หน้า 76-81

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ป๋างควายกว่า 240 ตัว แหล่งปั๊มเงินให้ชาวนาอำเภอพาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 280 หน้า 106-110

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แก้วฟ้า พญาควายเผือกแห่งสอนศิริฟาร์ม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 281 หน้า 54-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สังวาลย์ฟาร์ม ผลักดันควายกว่า 300 ตัว ช่วยเกษตรกรกว่า 200 คน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 282 หน้า 119-123

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 242 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University