เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 224 รายการ   
 

ค. ควายใช้งาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ค. ควายใช้งาน

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปศุสัตว์: ไก่และผลิตภัณฑ์ไก่: โคนม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โคและกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปภาวะสินค้าเกษตรที่สำคัญในรอบปี 2523

ชื่อหนังสือ โคและกระบือ

จำนวนหน้า หน้า 55-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Physical and socio-economic environment for pasture and beef production in Northeast Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Khon Kaen University Pasture improvement project: 1981-82 Annual report

ชื่อหนังสือ Physical and socio-economic environment for pasture and beef production in Northeast Thailand

จำนวนหน้า หน้า 4-7

ผู้แต่ง Shelton, H.M. ,

 

โคขุน ซื้อง่ายขายคล่อง กับแม่ค้าคนกลางที่ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือการเพาะเลี้ยงโคเนื้อ และโคงาม

ชื่อหนังสือ โคขุน ซื้อง่ายขายคล่อง กับแม่ค้าคนกลางที่ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนหน้า 123 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เล่ส์/บราห์มัน เนื้อแน่นๆ หนังย่นๆ ขายเร็ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 156 หน้า 76-82

ผู้แต่ง กรกฤต ทิพย์ภูริทร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 224 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University