การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,875 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ
 

การศึกษาโรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ให้ได้มาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 120 หน้า 66-69

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หลักเกณฑ์การตั้งฟาร์มเลี้ยงโคหรือกระบือเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2521

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 57-63

ผู้แต่ง วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University