การบริหาร และการออกกฏหมาย

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ
 

การศึกษาโรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ให้ได้มาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 120 หน้า 66-69

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 15  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2530

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี ,

 จำนวนผู้เข้าชม 65  จำนวนการดาวน์โหลด 7

 

หลักเกณฑ์การตั้งฟาร์มเลี้ยงโคหรือกระบือเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2521

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 57-63

ผู้แต่ง วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม ,

 จำนวนผู้เข้าชม 27  จำนวนการดาวน์โหลด 0

แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ