การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 35 รายการ   
 

ปศุสัตว์เดินเครื่อง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวเอามาเลี้ยงโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 152 หน้า 46-47

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร นิตยสารสร้างเงิน สร้างงาน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 137 หน้า 36-39

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร อู่ข้าว

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 46-47

ผู้แต่ง ปานทิพย์ ขันวิชัย ,

 

กรมปศุสัตว์สร้างฟาร์มต้นแบบ โครงการธนาคารโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 61 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กระบือไทยพันธุ์ดี ด้วยเทคโนโลยีของคนไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 59 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 35-37

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

จำนวนหน้า 166 หน้า

ผู้แต่ง ประภาส ช่างเหล็ก , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ , สกล ฉายศรี , สุทัศน์ แปลงกาย , โสธร เกิดแก้ว , จงกล พลายดี ,

 

เร่งแก้วิกฤตควายไทยใกล้สูญพันธุ์ เหลือเพียง 1 ล้านกว่าตัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 483 หน้า 89

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 83 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 7-10

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 35 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University