เกษตรทั่วไป

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   
 

Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อหนังสือ Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

จำนวนหน้า หน้า 1-13

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

 จำนวนผู้เข้าชม 47  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

ประสิทธิภาพของผลมะคำดีควายในการควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวทดลอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 526 หน้า

ผู้แต่ง อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข , ทัสดาว เกตุเนตร , วรรณพรรณ จันลาภา , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 22  จำนวนการดาวน์โหลด 88

 

84 พรรษา กษัตริย์เกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2555

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 76  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

Coprophilous ascomycetes from Phu Luang Wildlife Sanctuary and Khao Yai National Park in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 34-40

ผู้แต่ง Onuma Piasai , Leka Manoch ,

 จำนวนผู้เข้าชม 31  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

Water buffalo research and development in Australia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

จำนวนหน้า 201 หน้า

ผู้แต่ง Allen, Jack ,

 จำนวนผู้เข้าชม 21  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

งานวิจัยด้านการผลิตและการใช้แรงงานกระบือ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2540

ผู้แต่ง ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน ,

 จำนวนผู้เข้าชม 52  จำนวนการดาวน์โหลด 25

 

งานวิจัยกระบือ จากวันนั้นถึงวันนี้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2534

ชื่อวารสาร วารสารโคกระบือ

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 7-16

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 จำนวนผู้เข้าชม 24  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

งานวิจัยกระบือ จากวันนั้นถึงวันนี้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2534

ชื่อวารสาร วารสารโคกระบือ

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 7-16

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 จำนวนผู้เข้าชม 39  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

สถิติ: โค กระบือ และประชากรของประเทศต่างๆ ในโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2531

ชื่อวารสาร จุลสารโคกระบือ

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 41-43

ผู้แต่ง บุญยืน ตันไถง ,

 จำนวนผู้เข้าชม 13  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

Research prioities in buffalo diseases and parasites

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2529

ชื่อหนังสือ Proceedings of the buffalo seminar April 29-May 2, 1985 Bangkok, Thailand

จำนวนหน้า P.324-331

ผู้แต่ง Somchai Srihakim ,

 จำนวนผู้เข้าชม 9  จำนวนการดาวน์โหลด 0

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ