ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ
 

การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 7: การคัดเลือกโดยดูลักษณะกาลกิณีหรือลักษณะอัปมงคลที่ไม่พีงประสงค์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 120 หน้า 66-68

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 31  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 8: การคัดเลือกควายตามคำสอนโบราณ (โสก หรือโฉลกควาย)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 121 หน้า 84-86

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 30  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนจบ: การคัดเลือกซื้อควายตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 122 หน้า 78-79

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 22  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 1: การคัดเลือกควายงามตามอุดมคติหรืออุดมทัศนีย์ (Ideal Type)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 114 หน้า 78-80

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 49  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 3: การคัดเลือกควายเพื่อทำพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 116 หน้า 76-79

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 54  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 6: การคัดเลือกควายโดยการดูขวัญ (2)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 119 หน้า 69-71

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 จำนวนผู้เข้าชม 41  จำนวนการดาวน์โหลด 0

แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ