ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ
 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2550

ผู้แต่ง ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 15  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2549

ผู้แต่ง เมธา วรรณพัฒน์ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 88  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

เทคนิคการชันสูตรซากสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อหนังสือ การชันสูตรซากสัตว์

จำนวนหน้า 287 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉริยา ไศละสูต ,

 จำนวนผู้เข้าชม 9  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อหนังสือ เอกสารการสอนชุดวิชา การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ หน่วยที่ 1-7

จำนวนหน้า 328

ผู้แต่ง วินัย ประลมพ์กาญจน์ , ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 จำนวนผู้เข้าชม 22  จำนวนการดาวน์โหลด 143

 

โคเนื้อ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2526

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี ,

 จำนวนผู้เข้าชม 26  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2518

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 37  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ตำราคู่มือสำหรับนิสิตและกสิกรเลี้ยงสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2508

ผู้แต่ง ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. ,

 จำนวนผู้เข้าชม 51  จำนวนการดาวน์โหลด 17

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ